Ogólny opis


 

  • Liczba incydentów bezpieczeństwa wzrosła w latach 2009-2014 z 3,4 do 42,8 miliona rocznie.1
  • Koszt incydentów bezpieczeństwa dla globalnej gospodarki szacowany na 400 mld USD rocznie.2
  • Średni całkowity koszt strat wynikający z incydentów bezpieczeństwa wynosi około 2,5 mln USD.3
  • Nawet do 4% łącznego obrotu lub 20 mln EUR w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych (GDPR / RODO).

1 Źródło: http://www.visualcapitalist.com/the-cybersecurity-boom/
2 Źródło: http://www.visualcapitalist.com/the-cybersecurity-boom/
3 Źródło: The Global State of Information Security® Survey 2016, PWC