TESTY DDOS
 

Testy DDoS – naśladują działania cyberprzestępcy, który z dowolnego punktu na świecie próbuje doprowadzić do unieruchomienia systemów IT.

Celem testów jest sprawdzenie odporności aplikacji lub infrastruktury na cyberataki mające na celu unieruchomienie aplikacji lub infrastruktury poprzez kompleksowe testy realizowane zgodnie ze standardami NIST. Dodatkowo w ramach testów może być testowana skuteczność procedur reakcji na cyberataki DDoS.

Testy realizowane przez doświadczonych i profesjonalnych inżynierów bezpieczeństwa posiadających liczne certyfikaty, m.in. CEH, OSCE, OSCP, OSWE, OSEE, CISSP, CISA jak również doświadczenie w zakresie zabezpieczania systemów, administracji systemami oraz programowania.

Ryzyka naruszenia bezpieczeństwa wynikające ze zidentyfikowanych podatności określane są wg uznanego na świecie standardu CVSS.

Wyniki testów stanowią informacje wejściowe dla procesów zarządzania ryzykiem oraz incydentami bezpieczeństwa w organizacji.

Testy zrealizowaliśmy m.in. dla banków, domów maklerskich, firm leasingowych, firm energetycznych, telekomunikacyjnych, produkcyjnych, firm z branży ecommerce. Więcej informacji znajduje się na http://optimapartners.pl/pl/projekty/projekty.

Korzyści:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach IT.
 • Minimalizacja ryzyka włamania lub cyberataku.
 • Wykrycie aktualnych podatności, luk, błędów w oprogramowaniu i systemach zanim zrobią to cyberprzestępcy.
 • Praktyczne, wdrażalne i efektywne kosztowo rekomendacje (quick wins).
 • Spełnienie międzynarodowych norm i standardów (ISO 27001, OWASP, OSSTMM, PCI DSS).
 • Możliwość uniknięcia strat finansowych, wizerunkowych oraz konsekwencji prawnych.

Rodzaje testów:

 • Wolumetryczne
 • Protokołów warstw pośrednich
 • Warstwy aplikacyjnej

Podejście

Narzędzia

Do realizacji testów wykorzystujemy sprawdzone narzędzia zarówno komercyjne jak również tworzone przez naszych inżynierów bezpieczeństwa. Nasze narzędzia są projektowane i tworzone pod konkretne systemy i zagrożenia, tak aby zapewnić ich najwyższą skuteczność w realizacji testów.

Raport

Wyniki prac opisywane są szczegółowo w raporcie, który z reguły składa się z następujących części:

 • Streszczenie
 • Szczegółowe wyniki, obejmujące:
  • Cel
  • Zakres
  • Podejście, metodyka i narzędzia
  • Zidentyfikowane podatności
  • Sposób wywołania podatności
  • Dowody potwierdzające występowanie podatności
  • Ryzyk naruszenia bezpieczeństwa wg CVSS
  • Rekomendacje

Wyniki testów są szczegółowo prezentowane i omawiane na spotkaniach z Klientami.

Wdrożenie rekomendacji

Dodatkowo oferujemy wsparcie we wdrożeniu rekomendacji, dostęp do naszych inżynierów bezpieczeństwa oraz baz wiedzy na temat podatności oraz sposobów ich eliminacji.

 
 

 Skontaktuj się z nami!
 
 

 


Masz pytanie? Potrzebujesz ofertę?


Optima Partners Sp. z o.o. Sp. k.

 
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
tel./fax +48 22 278 36 33

 
Kontakt