TESTY PENETRACYJNE API / WEBSERVICES

Testy penetracyjne – naśladują działania cyberprzestępcy, który z dowolnego punktu na świecie próbuje uzyskać dostęp, bądź też przejąć kontrolę nad systemami informatycznymi / informacjami.

Celem testów jest sprawdzenie odporności API / WebServices na włamania i cyberataki poprzez kompleksowe testy realizowane zgodnie z OWASP TOP 10 / OWASP ASVS / OWASP Testing Guide/ PCI DSS.

Testy realizowane przez doświadczonych i profesjonalnych inżynierów bezpieczeństwa posiadających liczne certyfikaty, m.in. CEH, OSCE, OSCP, OSWE, OSEE, CISSP, CISA jak również doświadczenie w zakresie zabezpieczania systemów, administracji systemami oraz programowania.

Ryzyka naruszenia bezpieczeństwa wynikające ze zidentyfikowanych podatności określane są wg uznanego na świecie standardu CVSS.

Wyniki testów stanowią informacje wejściowe dla procesów zarządzania ryzykiem oraz incydentami bezpieczeństwa w organizacji.

Testy zrealizowaliśmy m.in. dla banków, domów maklerskich, firm leasingowych, firm energetycznych, telekomunikacyjnych, produkcyjnych, firm z branży ecommerce. Więcej informacji znajduje się na http://optimapartners.pl/pl/projekty/projekty.

Korzyści:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach IT.
 • Minimalizacja ryzyka włamania lub cyberataku.
 • Wykrycie aktualnych podatności, luk, błędów w oprogramowaniu i systemach zanim zrobią to cyberprzestępcy.
 • Praktyczne, wdrażalne i efektywne kosztowo rekomendacje (quick wins).
 • Spełnienie międzynarodowych norm i standardów (ISO 27001, OWASP, OSSTMM, PCI DSS).
 • Możliwość uniknięcia strat finansowych, wizerunkowych oraz konsekwencji prawnych.

Rodzaje testów:

 • Black – box (brak wiedzy o testowanych systemach),
 • Grey – box (częściowa wiedza o testowanych systemach informatycznych),
 • White – box (audyt kodu źródłowego),
 • Zdalne i w siedzibie Klienta,
 • Informując administratorów lub bez informowania administratorów – w celu sprawdzenia ich reakcji.

Podejście

Testy automatyczne vs manualne

Nasza metodyka kładzie największy nacisk na testy manualne, które zapewniają najwyższą jakość testów. Około 70-90% czasu przeznaczane jest na testy manualne realizowane przez doświadczonych inżynierów bezpieczeństwa. Testy automatyczne, mimo iż są bardzo wydajne, generują wiele false positive oraz nie zapewniają wykrycia istotnych podatności.

Narzędzia

Do realizacji testów wykorzystujemy sprawdzone narzędzia zarówno komercyjne jak również tworzone przez naszych inżynierów bezpieczeństwa. Nasze narzędzia są projektowane i tworzone pod konkretne systemy i zagrożenia, tak aby zapewnić ich najwyższą skuteczność w realizacji testów.

Raport

Wyniki prac opisywane są szczegółowo w raporcie, który z reguły składa się z następujących części:

 • Streszczenie
 • Szczegółowe wyniki, obejmujące:
  • Cel
  • Zakres
  • Podejście, metodyka i narzędzia
  • Zidentyfikowane podatności
  • Sposób wywołania podatności
  • Dowody potwierdzające występowanie podatności
  • Ryzyk naruszenia bezpieczeństwa wg CVSS
  • Rekomendacje

Wyniki testów są szczegółowo prezentowane i omawiane na spotkaniach z Klientami.

Wdrożenie rekomendacji

Dodatkowo oferujemy wsparcie we wdrożeniu rekomendacji, dostęp do naszych inżynierów bezpieczeństwa oraz baz wiedzy na temat podatności oraz sposobów ich eliminacji.
 
 

 Skontaktuj się z nami!
 
 

 


Masz pytanie? Potrzebujesz ofertę?


Optima Partners Sp. z o.o. Sp. k.

 
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
tel./fax +48 22 278 36 33

 
Kontakt